Kasy ON-LINE dla kogo obowiązkowe ?

Kiedy i jakie grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas online?

Kasy online wejdą w życie:

    od 01. 01. 2020 r. dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych

    od 01. 07. 2020 r. dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

    od 01. 01. 2021 r. dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy ustawowo zobligowani do wymiany kas mają prawo do odliczenia 90% wartości netto kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Nowi podatnicy również mogą z tej ulgi skorzystać pod warunkiem, że kupią kasę w wersji ONLINE.

Do kiedy mogą być używane kasy z kopią papierową i elektroniczną?

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019r., po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja będzie obowiązywał zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową. Natomiast kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r. Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

Powyższe nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

wróć do listy aktualności

Duonet strony internetowe